Jag är uppvuxen i Ekenäs och återvände till hemstaden efter studier i Konstindustriella högskolan i  Helsingfors. Läraryrket och samhällsengagemang har stått mig nära. Jag har under åren haft förmånen att sitta i Sfp:s partistyrelse och i Svenska kulturfonden, samt i Sydkustens landskapsförbund. Under många år var jag också Akavas huvudförtroendeman och satt under en periodi lärarförbundets styrelse (FSL).

I lokalpolitiken har jag varit med i fullmäktige i fem perioder, men nådde inte tröskeln för inval senaste gång. Under Ekenästiden var jag i två repriser i stadsstyrelsen (2:dra vice ordf.), i tekniska nämnden som vice ordförande  och i kulturnämnden som ordförande. Då staden Raseborg bildades var jag ordförande för Sfp gruppen i kommissionen. I  Raseborg har jag varit ordförande för grundtrygghetsnämnden och nu är jag gruppordförande för Sfp i social- och hälsovårdsnämnden. I klientsektionen är jag ordförande, ett organ som strikt följer lagar och direktiv. I lokalavdelningen Sfp i Ekenäs är jag nu viceordförande.

Sedan 2012 har jag via mitt företag RE Design hjälpt småföretagare och föreningar med  hemsidor, tidningar, annonser och teckningar m.m. Allt som hör till den grafiska branschen. 

Min fru och jag har tre barn och två barnbarn. Jag har jobbat som lektor i bildkonst i Ekenäs gymnasium och i Ekenäs högstadieskola. Via ett pensionsavtal kunde jag tidigare lämna över mina arbetsuppgifter åt yngre förmågor. Nu har jag möjlighet att syssla och pyssla med det jag brinner för. Just nu påtar jag i trädgården. Våren och försommaren är en härlig tid då man allt mer kan vistas utomhus. Under den mörka och kalla perioden renoverar jag vårt kära hem i Trollböle, strax utanför Ekenäs. Mitt bilintresse har inte försvunnit och i dagarna skall jag ta mig an grillen på en utställningsbil. Detaljer är redan utskrivna med 3D printer och nu återstår det att finspackla och måla. Mina dagar är fyllda med det jag vill göra.

Men helat tiden finns det hos mig ett stort intresse av hur samhället utvecklas, både närsamhället och på riksplan. Under den här fullmäktigeperioden då jag varit borta från hetluften i Raseborg och haft möjlöighet att se från sidan på de utmaningar som finns, har jag kommit till insikt...

 

Jag är fortsättningsvis intresserad av hur vår stad sköts och jag vet vad vi nu måste göra för att klara oss som en självständig kommun. Under förra perioden var vi redan på god väg att balansera ekonomin i Raseborg, men under den här perioden har skuldsättningen tagit ny fart.

 

Nu behöver Raseborg personer med erfarenhet!

Roger Engblom  

Majorsvägen 4a 10660 Ekenäs Finland

Tel. 0405418547 eller engblom.roger@outlook.com


 

REDesign